Aanmelden bij Stichting UPV Textiel

Bent u producent of importeur volgens het Besluit UPV Textiel? Iedere producent/importeur moet zich uiterlijk 6 weken nadat het Besluit UPV Textiel in werking treedt aanmelden bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Stichting UPV Textiel meldt daarom uiterlijk 11 februari het collectief van aangemelde producenten en importeurs aan. Hiervoor zal zij het totaal aantal deelnemende bedrijven doorgeven en een schatting van de totale hoeveelheid kleding en textiel die de bedrijven in 2023 denken in Nederland in de markt te brengen.

Wilt u deelnemen aan het collectief via Stichting UPV Textiel? Dan moet u zich voor 10 november bij ons aanmelden. Voor 1 december doet u een schatting van de hoeveelheid kleding en textiel die u in 2023 verwacht in Nederland op de markt te zetten. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Vanaf 25 oktober kunt u zich via deze pagina aanmelden bij Stichting UPV Textiel.

Wij kijken er naar uit ook uw organisatie te ondersteunen bij het nemen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

nl_NL