Implementatie

Stichting UPV Textiel legt tot 2025 de focus op de ontwikkeling en implementatie van de basiseisen van de UPV om te voldoen aan de wettelijk opgelegde doelstellingen van de UPV Textiel. Op hoofdlijnen ziet het opzetten van de textielbeheerstructuur er als volgt uit:

Samen ontwikkelen en bouwen

Om te komen tot een realistisch en kostenefficiënt systeem, denken deelnemers en ketenpartners in expertgroepen actief mee over de uitgangspunten van de textielbeheerstructuur die nodig is om de doelstellingen te behalen. De markt helpt zo te bepalen wat voor de sector werkt, effectief en betaalbaar is. Het doel is om de te vormen structuur aan te laten sluiten bij de bestaande infrastructuur voor textielinname en –verwerking van gemeenten, kringloopwinkels, retailers en bedrijven met retourlogistiek. Deze expertgroepen focussen op thema’s zoals systemen, financiën, communicatie & campagne, innovatie en eco-modulatie.

Ketenafspraken

De stichting maakt samen met producenten, gemeenten, kringloopwinkels, retailers, inzamel- sorteer-, hergebruik- en recyclingbedrijven afspraken over het opzetten van een passend, landelijke inname- en verwerkingssysteem. In 2024 leggen we hiervoor samen met de Vereniging Herwinning Textiel (VHT), Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en NVRD (Nederlandse gemeenten en publieke bedrijven) de kaders vast in een Intentieovereenkomst Ketenafspraken. In expertgroepen worden thema’s zoals monitoring, communicatie, erkenningsregeling, dienstverleners- en gemeentelijke deelnemersovereenkomsten en opschaling circulaire pilots verder uitgewerkt. Vervolgens maken we in een ketenovereenkomst afspraken over een erkenningsregeling, kwaliteit en monitoring en eventuele vergoedingen.

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)

Bij voldoende marktdekking vraagt de stichting in 2024 een Algemeen Verbindend Verklaring aan. Hiermee wordt geregeld dat álle leveranciers en importeurs, die producten in ons land in de handel brengen, gaan bijdragen en er sprake blijft van een gelijk speelveld.

Transitie naar circulaire textielketen

UPV is een bouwsteen voor het samenwerken aan het stimuleren van de circulaire textielketen op weg naar 2050. De producenten werken de komende jaren aan de realisatie van de transitie naar een circulaire textielsector in 2025 (aansluitend op Nederlands en Europees beleid) en met aandacht voor goede productieomstandigheden voor mens, dier en milieu. Circulair omvat onder meer toepassing van post consumer recycled textiel in nieuw textiel, stimuleren van het ontwerpen en produceren van recyclebaar textiel, zorgen dat textiel langer kan worden (her)gebruikt en verbeteren van de traceerbaarheid van textiel.

nl_NL
Scroll naar boven