Implementatie

In 2023 richt Stichting UPV Textiel zich met name op het vormen van het collectief en de ontwikkeling van een kwalitatief landelijk dekkend inname- en verwerkingssysteem. In 2024 ligt de focus op de implementatie van de systemen. Op hoofdlijnen ziet de het opzetten van het UPV Textiel systeem er als volgt uit:

Bouwjaar 2023

Voor de collectieve melding

Om passende systemen en processen te ontwikkelen, werken we samen met producenten en importeurs van consumententextiel en bedrijfsmatig textiel. In werkgroepen bespreken we met elkaar hoe we de individuele UPV-verplichtingen via de collectieve aanpak efficiënt, effectief en betaalbaar kunnen organiseren. Ook vinden er verkennende gesprekken plaats met stakeholders. Daarnaast is de stichting in gesprek met Refashion om te leren van het Franse producentensysteem voor textiel. Met deze input ontwikkelen we een blauwdruk met een beschrijving van het innamesysteem, de bijbehorende kostenstructuur, financieel-administratieve uitgangspunten. Deze blauwdruk verwerken we in de collectieve melding.

Na de collectieve melding

In het tweede deel van 2023 werken we aan de ontwikkeling en bouw van het opgave- en bijdrage systeem. De stichting zal ook, namens de aangesloten producenten en importeurs, afspraken maken met inzamelaars, gemeenten, sorteerders, kringloopwinkels en recyclers. Dit gebeurt via de vertegenwoordigers van deze partijen zoals de Vereniging Herwinning Textiel (VHT), Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en NVRD (Nederlandse gemeenten en publieke bedrijven). 

Voor de bepaling van een tariefstructuur vindt eind 2023 een kostprijsonderzoek plaats. Dit onderzoek is nodig om de totale kosten van de maatregelen, die nodig zijn voor het organiseren van de inname en verwerking van afgedankt textiel, nauwkeurig en betrouwbaar in kaart te brengen. Op basis van de kosten voor inname- en verwerking, monitoring en organisatie worden de begroting en jaarlijkse bijdrage van producenten vastgesteld.

nl_NL