Registreren bij Stichting UPV Textiel

Stichting UPV Textiel helpt u graag te voldoen aan uw verplichtingen van het Besluit UPV Textiel.

Wilt u deelnemen aan het collectief via Stichting UPV Textiel? Registreer uw onderneming dan zo spoedig mogelijk, zodat u tijdig alle stappen kunt doorlopen om deelnemer te worden.

Stappen voor deelname:

  1. Registreren: u hoeft hiervoor alleen uw NAW-gegevens op te geven via het onderstaande formulier.
  2. Deelnemersovereenkomst ondertekenen: medio mei ontvangt u een mail met de deelnemersovereenkomst, een toelichting en de algemene voorwaarden. We vragen u de deelnemersovereenkomst digitaal te ondertekenen en terug te sturen.
  3. Opgaaf 2023 doen: u doet een prognose van de hoeveelheid textiel die uw bedrijf in 2023 in de handel verwacht te brengen in Nederland. Deze gegevens gebruiken wij om de marktdekking van de stichting te berekenen. Dit is een verplicht onderdeel van de collectieve melding. De opgaaf moet voor 1 juli bij ons binnen zijn.

Op basis van alle ondertekende deelnemersovereenkomsten en opgaven 2023 kan Stichting UPV Textiel de collectieve melding indienen bij het ministerie van I&W. Dat moet binnen 6 weken nadat het Besluit UPV Textiel op 1 juli in werking treedt.

Bekijk hier de tijdlijn voor producenten en importeurs

Vul de onderstaande gegevens in om uw onderneming te registreren

Zijn er er nog meer bedrijfs/handelsnamen die uw organisatie gebruikt en/of dochterondernemingen waarmee u in de toekomst mogelijk opgaaf wilt doet? Vul deze bedrijfsnamen hier in.
nl_NL