Deelnemer

Als producent of importeur bent u verantwoordelijk voor de inzameling, recycling en hergebruik van de textiel die u op de Nederlandse markt brengt. De overheid legt vanaf 2025 doelstellingen op voor inzameling, recycling en hergebruik. Dit is een individuele wettelijke verplichting die we als sector samen doeltreffend organiseren. Hiervoor werkt producentenorganisatie Stichting UPV Textiel met behulp van tientallen UPV-plichtige bedrijven, die zich als deelnemer hebben gemeld, een collectieve aanpak uit. We bouwen volop aan een realistisch en kostenefficiënt systeem en toetsen dit bij UPV-plichtige ondernemingen. De markt helpt zo te bepalen wat voor de sector werkt, effectief en betaalbaar is. 

Producentenorganisatie

Stichting UPV Textiel is een formeel erkende producentenorganisatie. Inmiddels hebben vele producenten en importeur zich aangesloten bij Stichting UPV Textiel. Op de deelnemerslijst ziet u een overzicht van onze deelnemers. 

Opgaaf en bijdrage

Als deelnemer doet u jaarlijks opgaaf over het gewicht textiel dat u in Nederland in de handel brengt en betaalt u jaarlijks een textielbeheerbijdrage. Hiermee draagt u bij aan de uitvoering van de textielbeheerstructuur die nodig is om de doelstellingen te behalen, het bevorderen van noodzakelijke innovatie/transitie naar circulair en samenwerking voor duurzaamheid in de supply chain & verwerkingsketen.

Opgaaf 2024

In februari 2024 is het opgaaf- en bijdrage systeem gereed en ontvangt u van ons een uitnodiging voor het doen van opgaaf 2024. U doet voor 1 april opgaaf over het gewicht textiel die u in 2024 verwacht in de markt te brengen. Ook betaalt u een voorlopige bijdrage 2024. In 2025 geeft u de gerealiseerde afzet van 2024 op. Het verschil in bijdrage wordt dan verrekend. U betaalt alleen voor werkelijk op de markt gebrachte textiel.

Textielbeheerbijdrage

U betaalt de producentenorganisatie een bijdrage voor het meer en beter gescheiden inzamelen en het behalen van de doelen voor hergebruik/recycling, het bevorderen van noodzakelijke innovatie/transitie naar circulair, samenwerking voor duurzaamheid in de supply chain & verwerkingsketen. Het bestuur van Stichting UPV Textiel, dat met name bestaat uit directieleden van producenten, stelt jaarlijks de begroting en het voorlopige en definitieve tarief van de textielbeheerbijdrage vast. De hoogte van de bijdrage wordt grotendeels bepaald door kosten die nodig zijn voor uitvoering van de inzameling en verwerking en de marktdekking van de producentenorganisatie.

Geen bijdrage 2023: voorbereidingskosten

In 2022 en 2023 heeft de Stichting te maken met voorbereidingskosten voor de opstart van de organisatie, het ontwikkelen van processen en systemen en het doen van de collectieve melding bij het ministerie van IenW. U betaalt daarvoor geen directe bijdrage. De Stichting werkt op basis van een voorfinanciering. De voorbereidingskosten van € 0,01 per kilogram van het gewicht textiel dat u in 2023 in de handel brengt, worden meegenomen in de Bijdrage 2024.

Bijdrage 2024: startkosten

In april 2024 betaalt u een voorlopige bijdrage 2024 voor de startkosten om de systemen operationeel te maken. Deze voorlopige bijdrage 2024 is door het bestuur vastgesteld op € 0,10 per kilogram van het gewicht textiel dat u in 2024 in de handel brengt. Deze bijdrage wordt aan u terugbetaald vanaf 2025 in uiterlijk 5 jaar. Hiermee zorgen we ervoor dat spelers die later aansluiten, meebetalen aan de startkosten. 

Bijdrage 2025: uitvoeringskosten

De bijdrage 2025 wordt grotendeels bepaald door kosten die nodig zijn voor uitvoering van de inzameling en verwerking en de marktdekking van de producentenorganisatie. Om de doelstellingen vanaf 2025 te realiseren, is opschaling en verbetering van de inzameling en verwerking van textiel nodig. Hiervoor moeten in 2024 afspraken worden gemaakt en de totale kosten van deze maatregelen nauwkeurig in kaart worden gebracht. Op basis van de verwachtte marktdekking van de Stichting, ervaring met andere UPV-systemen en kostenonderzoek geeft het bestuur voor 2025 alvast een indicatie af van de bijdrage 2025 van € 0.20 per kilogram.

Indicatie budgetverdeling 2025

De hoogte van de bijdrage wordt in 2025 bepaald door: 

  • Uitvoeringkosten (vanaf 2025) die nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen – 60%
  • Organisatie- en systeemkosten – 12%
  • Initiële investering t.b.v. opbouw weerstandsvermogen – 4%
    en fonds innovaties – 22%
  • Rentekosten, resultaat en overige – 2%
nl_NL