Over ons

Samen circulair

Stichting UPV Textiel ondersteunt producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel bij hun individuele UPV-verplichtingen. Dit doen wij door namens de deelnemende bedrijven de inzameling, hergebruik en recycling van afgedankt textiel collectief te organiseren. Dit vraagt een goede samenwerking in de keten. Ook stimuleert de stichting consumenten om meer kleding en textiel gescheiden in te leveren via de textielbak of winkels. Met een stevige achterban en ketenpartners werken we samen aan de transitie naar een circulaire textielketen.
Door de handen ineen te slaan, kunnen we de sector duurzamer maken.

Producentenorganisatie
Stichting UPV Textiel is opgericht in 2022 op initiatief van Modint en INretail. De producentenorganisatie werkt voor de hele sector, zowel leden als niet-leden. In sectoren die voorgingen, blijkt dit de beste manier om de UPV efficiënt uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Samen met ketenpartners ontwikkelen we de bestaande infrastructuur verder tot een efficiënt inzamel- en verwerkingssysteem om de hergebruik- en recycledoelen te behalen. We stimuleren samenwerkingen en innovaties die nodig zijn om de transitie naar circulariteit mogelijk te maken. Ook streven we naar kennisdeling, afstemming en harmonisering van systemen in andere EU-landen. Daar hebben internationaal actieve ondernemingen een belang bij.

Expertgroepen
We werken aan een kostenefficiënt en effectief systeem voor de inzameling en verwerking van textiel. In expertgroepen denken deelnemers en ketenpartners actief mee over de uitgangspunten van de textielbeheerstructuur. De markt helpt zo te bepalen wat voor de sector werkt. De expertgroepen dienen als klankbord en adviseren het bestuur over thema’s, als het textieladministratiesysteem, voorlichting, monitoring, innovatie en eco-modulatie.
Bekijk het overzicht van de expertgroepen.

Ketenpartners
De Stichting voert gesprekken met ketenpartners waaronder de Vereniging Herwinning Textiel (VHT), Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en NVRD (Nederlandse gemeenten en publieke bedrijven) om afspraken te maken over een verbeterde innamestructuur, sortering en recycling. De afspraken worden vastgelegd in een ketenovereenkomst dat de basis vormt voor de afspraken met gemeenten, inzamelaars, sorteerders, kringloopwinkels en recyclers voor de uitvoering en monitoring van de inzameling, recycling en hergebruik van kleding en textiel. Bedrijven hoeven dus niet allemaal individueel complexe afspraken te maken met dienstverleners. Ook werken we samen met bedrijven die nieuwe initiatieven ontwikkelen voor inzameling en verwerking. Constructieve samenwerkingen en het collectief investeren in kennisdeling en innovaties zijn noodzakelijk voor het behalen van de doelstellingen en de transitie naar een circulaire textielketen mogelijk te maken.

Bestuur

Joris Aperghis, Algemeen Directeur, WE fashion

Joris Aperghis 
Algemeen Directeur 
WE fashion

Henriette van Beynum, Eigenaar en Directeur, Beddinghouse

Henriette van Beynum
Eigenaar en Directeur
Beddinghouse

Udo Delfgou, Bestuursvoorzitter Stichting UPV textiel en Directeur INretail

Udo Delfgou
Bestuursvoorzitter Stichting UPV Textiel en Directeur INretail

Ruud Jacobse, Algemeen Directeur, Livera

Ruud Jacobse
Algemeen Directeur
Livera

René de Lege, Financieel en Vastgoed Directeur, Zeeman

René de Lege
Financieel en Vastgoed Directeur
Zeeman

Jeroen Markink, Directeur, Wibra

Jeroen Markink
Directeur
Wibra

Evert-Jan Poppe, Eigenaar en Directeur, CompanyFits

Evert-Jan Poppe
Eigenaar en Directeur
CompanyFits

Eva Ronhaar, Directeur Innovatie en Sustainability, HEMA

Eva Ronhaar
Directeur Innovatie en Sustainability
HEMA

Eric Serrarens, Eigenaar en Directeur, Angro

Eric Serrarens
Eigenaar en Directeur
Angro

Udo Delfgou, Bestuursvoorzitter Stichting UPV textiel en Directeur INretail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Udo Delfgou, Bestuursvoorzitter Stichting UPV textiel en Directeur INretail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Udo Delfgou, Bestuursvoorzitter Stichting UPV textiel en Directeur INretail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Deelnemers

Op 11 augustus 2023 heeft Stichting UPV Textiel namens haar deelnemers een collectieve melding gedaan aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ontvangst daarvan is bevestigd en daarmee is de stichting formeel een producentenorganisatie. In de onderstaande deelnemerslijst vindt u een overzicht van onze deelnemers. De deelnemers in deze lijst kunnen ook sub-deelnemers vertegenwoordigen.

Werken bij stichting UPV Textiel?

Stichting UPV Textiel werkt samen met de textielsector aan de ambitie om de transitie naar een circulaire textielketen mogelijk te maken. Dit doen we met een klein, ambitieus team van professionals dat de organisatie van de grond af opbouwt. Onze cultuur is open, stimulerend en gericht op samenwerking. We geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. Snel schakelen, sparren en gezamenlijk werken aan duurzame ambities is onze kracht. Wil je hier graag aan bijdragen? Bekijk onze vacatures en ontdek de mogelijkheden om deel te worden van Stichting UPV Textiel.

Partners

Brancheorganisaties

Thuiswinkel_Org_Horizontaal_RGB
FGHS_LOGO
FTN

Innovatiepartners

kleding-textiel-ser
DCTV
nl_NL
Scroll naar boven