Over ons

Samen maken we de textielsector duurzamer

Stichting UPV Textiel ondersteunt producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel bij hun individuele UPV-verplichtingen. Dit doet zij door namens de deelnemende bedrijven de inzameling, hergebruik en recycling van afgedankt textiel collectief te organiseren. Ook stimuleert de stichting consumenten om meer kleding en textiel gescheiden in te leveren via de textielbak of winkels. Door de handen ineen te slaan, kunnen we de sector duurzamer maken.

Producentenorganisatie
Stichting UPV Textiel is opgericht in 2022 op initiatief van Modint en INretail. Vanaf augustus 2023 is de stichting formeel een producentenorganisatie en werkt voor de hele sector, zowel leden als niet-leden. In sectoren die voorgingen, blijkt dit de beste manier om de UPV efficiënt uitvoerbaar en betaalbaar te houden. De stichting streeft naar samenwerking met systemen in andere EU-landen. Daar hebben internationaal actieve ondernemingen een belang bij.

Bestuur
Het bestuur van Stichting UPV Textiel bestaat uit directieleden van Angro, Beddinghouse, Company Fits, HEMA, Kyra, Livera, WE fashion, Wibra, Zeeman, INretail/Modint.

Door en voor de sector
Het Besluit UPV Textiel komt voort uit het beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 van de overheid. In 2019 heeft de sector in het sectorplan Op Weg Naar Een Circulaire Textielketen haar ambitie en commitment uitgesproken om samen te werken aan een doelmatige en proportionele invulling van de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid. Mede als antwoord op de politieke druk en maatschappelijke kritiek om regie te nemen: “door en voor de sector”.

Producenten en importeurs zijn volgens het wettelijke Besluit UPV Textiel verplicht een systeem op te zetten om meer kleding gescheiden in te zamelen, meer hergebruik mogelijk te maken en hoogwaardiger te recyclen. De producentenorganisatie kan door bundeling van krachten de bestaande infrastructuur verder ontwikkelen tot een efficiënt inzamel- en verwerkingssysteem om de hergebruik- en recycledoelen te behalen.

Ketenafspraken
De producentenorganisatie maakt afspraken met gemeenten, inzamelaars, sorteerders, kringloopwinkels en recyclers en werkt samen met bedrijven die nieuwe initiatieven ontwikkelen voor inzameling en verwerking. Hierdoor kan de inzameling en verwerking van afgedankte kleding en textiel effectief en betaalbaar plaatsvinden. Bedrijven hoeven dan niet allemaal individueel complexe afspraken te maken met dienstverleners. Daarnaast maakt het collectief investeringen in kennisdeling en innovaties, die noodzakelijk zijn voor het behalen van de doelstellingen, mogelijk.

Kortom: Stichting UPV Textiel kan collectief de individuele verantwoordelijkheden van deelnemende bedrijven zo efficiënt, effectief en betaalbaar mogelijk organiseren. Voor u en met de sector.

Wij kijken er naar uit ook uw organisatie te ondersteunen bij het nemen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Deelnemers

Op 11 augustus 2023 heeft Stichting UPV Textiel namens haar deelnemers een collectieve melding gedaan aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ontvangst daarvan is bevestigd en daarmee is de stichting formeel een producentenorganisatie. In de onderstaande deelnemerslijst, die iedere twee weken wordt geactualiseerd, vindt u een overzicht van onze deelnemers. De deelnemers in deze lijst kunnen ook sub-deelnemers vertegenwoordigen. Periodiek wordt bij het ministerie een aanvulling op de collectieve melding gedaan.

Bestuur

Koninklijke_INretail_logo_yellowblack
MODINT-LOGO-RGB
Angro
Beddinghouse
company fits
HEMA
kyra
Livera_logo_zwart_witteachtergrond
WE
wibra
Zeeman

Partners

Brancheorganisaties

Thuiswinkel_Org_Horizontaal_RGB
FGHS_LOGO
FTN

Innovatiepartners

kleding-textiel-ser
DCTV

Werken bij stichting UPV Textiel?

Stichting UPV Textiel werkt samen met de textielsector aan de ambitie om de transitie naar een circulaire textielketen mogelijk te maken. Dit doen we met een klein, ambitieus team van professionals dat de organisatie van de grond af opbouwt. Onze cultuur is open, stimulerend en gericht op samenwerking. We geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. Snel schakelen, sparren en gezamenlijk werken aan duurzame ambities is onze kracht. Wil je hier graag aan bijdragen? Bekijk onze vacatures en ontdek de mogelijkheden om deel te worden van Stichting UPV Textiel.

nl_NL