Over ons

Samen maken we de textielsector duurzamer

Stichting UPV Textiel ondersteunt producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel bij hun individuele UPV-verplichtingen. Dit doet zij door namens de deelnemende bedrijven de inzameling, hergebruik en recycling van afgedankt textiel collectief te organiseren. Ook stimuleert de stichting consumenten om meer kleding en textiel gescheiden in te leveren via de textielbak of winkels. Door de handen ineen te slaan, kunnen we de sector duurzamer maken.

Stichting UPV Textiel is opgericht in 2022 op initiatief van Modint en INretail. Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen aan de producentenorganisatie Stichting UPV Textiel.

Het Besluit UPV Textiel komt voort uit het beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 van de overheid. In 2019 heeft de sector in het sectorplan Op Weg Naar Een Circulaire Textielketen haar ambitie en commitment uitgesproken om samen te werken aan een doelmatige en proportionele invulling van de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid. Mede als antwoord op de politieke druk en maatschappelijke kritiek om regie te nemen: “door en voor de sector”.

Producenten en importeurs zijn volgens het wettelijke Besluit UPV Textiel verplicht een systeem op te zetten om meer kleding gescheiden in te zamelen, meer hergebruik mogelijk te maken en hoogwaardiger te recyclen. De producentenorganisatie kan door bundeling van krachten de bestaande infrastructuur verder ontwikkelen tot een efficiënt inzamel- en verwerkingssysteem om de hergebruik- en recycledoelen te behalen.

De producentenorganisatie maakt afspraken met gemeenten, inzamelaars, sorteerders, kringloopwinkels en recyclers en werkt samen met bedrijven die nieuwe initiatieven ontwikkelen voor inzameling en verwerking. Hierdoor kan de inzameling en verwerking van afgedankte kleding en textiel effectief en betaalbaar plaatsvinden. Bedrijven hoeven dan niet allemaal individueel complexe afspraken te maken met dienstverleners. Daarnaast maakt het collectief investeringen in kennisdeling en innovaties, die noodzakelijk zijn voor het behalen van de doelstellingen, mogelijk. Ook buitenlandse e-commerce bedrijven vallen onder de UPV-plicht. Wij adviseren hen zich aan te sluiten bij Stichting UPV Textiel. Daarmee worden kosten eerlijk verdeeld over zo veel mogelijk bedrijven.

Kortom: Stichting UPV Textiel kan collectief de individuele verantwoordelijkheden van deelnemende bedrijven zo efficiënt, effectief en betaalbaar mogelijk organiseren. Voor u en met de sector. 

Wij kijken er naar uit ook uw organisatie te ondersteunen bij het nemen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Doelstellingen

Het Besluit UPV Textiel maakt producenten/importeurs van textiel op de Nederlandse markt verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling, hergebruik en recycling en het organiseren en financieren van een passend innamesysteem.

in 2025

in 2030

Partners

Brancheorganisaties

Innovatiepartners

nl_NL