Stichting UPV Textiel

Samen duurzamer

Vanaf 2023 wordt u, als importeur of producent van kleding en huishoudtextiel, verantwoordelijk voor de afvalfase van uw producten. Dat betekent dat u moet gaan bijdragen aan een passend gescheiden inzamelsysteem en doelstellingen moet behalen voor hergebruik en hoogwaardige recycling van textiel. Het is kostbaar en moeilijk om individueel aan deze verplichtingen te voldoen. Daarom is Stichting UPV Textiel opgericht. Door krachten te bundelen, zorgen wij ervoor dat de organisatie van een landelijk dekkend kwalitatief inname- en verwerkingssysteem zo efficiënt, effectief en betaalbaar mogelijk blijft. Met deelname aan het collectief kunt u eenvoudig en op een betaalbare manier voldoen aan de UPV-verplichtingen.

Het wetgevingstraject van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rond dit Besluit is nog niet afgerond. Naar verwachting zal het Besluit UPV Textiel voor de zomer van 2023 ingaan. Wij adviseren u de registratie als eerste stap alvast te doen. Zo kunnen wij u direct op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en u helpen tijdig te voldoen aan de verplichtingen van het Besluit UPV Textiel.

Voor bedrijven die (mogelijk) UPV-plichtig zijn organiseren wij ook informatiesessies, om hen op de hoogte te brengen van de verplichtingen en de laatste ontwikkelingen. Hier is ook mogelijkheid om uw vragen te stellen.

De volgende informatiesessies vinden plaats op:
21 maart 13.00 - 14.00 (Nederlands)
12 april 11.00 - 12.00 (Engels)
17 april 11.00 - 12.00 (Nederlands)

Om in te schrijven kunt u ons mailen of het contactformulier invullen.

Registreer uw onderneming

Om mee te doen met het collectief is de eerste belangrijke stap de registratie van uw onderneming. Dat kan hier. We vragen u dit zo spoedig mogelijk te doen zodat wij u tijdig kunnen informeren over de vervolgstappen die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan het collectief. Zoals het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst en het doen van een schattingsopgaaf.

nl_NL