Stichting UPV Textiel

Sinds 1 juli 2023 geldt het Besluit UPV Textiel (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid). Deze wetgeving maakt u als importeur of producent van kleding en huishoudtextiel, verantwoordelijk voor de inzameling, verwerking, recycling en het hergebruik van de producten die u in Nederland in de handel brengt. Dat betekent dat u moet gaan bijdragen aan een passend gescheiden inzamelsysteem en doelstellingen moet behalen voor hergebruik en hoogwaardige recycling van textiel. Dit is een individuele wettelijke verplichting. De UPV-verplichtingen zijn complex en kostbaar om individueel te organiseren. Die uitdaging willen we als sector samen doeltreffend organiseren. Individuele verplichtingen worden daarbij overgenomen en UPV-plichtige bedrijven worden gevraagd actief mee te denken over het systeem dat er moet komen. Door krachten te bundelen, organiseert Stichting UPV Textiel de inzameling, het hergebruik en de recycling van afgedankt textiel collectief op een efficiënte, effectieve en betaalbare manier. Met deelname kunt u eenvoudig en op een betaalbare manier voldoen aan de UPV-verplichtingen.

Op dit moment hebben meer dan 650 bedrijven zich gemeld als deelnemer van de collectieve aanpak om de sector te verduurzamen. Daarmee vertegenwoordigen we op dit moment ruim 70% van de markt. Het aantal deelnemers groeit nog elke dag. De actuele deelnemerslijst vindt u op deze website.

Bent u UPV-plichtig en heeft u nog geen actie ondernomen? U kunt uw onderneming nog steeds registreren bij Stichting UPV Textiel om aan uw UPV-verplichtingen te voldoen.

Zo wordt u deelnemer

Om mee te doen met het collectief is de eerste belangrijke stap de registratie van uw onderneming. Dat kan hier. Daarna vragen we u een Textielbeheerbijdrage-overeenkomst UPV Textiel (TBBO) te ondertekenen. Hiermee maakt u uw deelname aan Stichting UPV Textiel definitief en kunt u op een betaalbare manier voldoen aan de UPV-verplichtingen.

nl_NL