Registreren bij Stichting UPV Textiel

Bent u producent of importeur volgens het Besluit UPV Textiel? Uw individuele verplichtingen kunnen we als collectief efficiënt, effectief en betaalbaar organiseren.

Het wetgevingstraject van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rond dit Besluit is nog niet afgerond. Naar verwachting zal het Besluit UPV Textiel voor de zomer van 2023 ingaan.

Wij adviseren u de registratie als eerste stap alvast te doen. Zo kunnen wij u direct op de hoogte houden van het procesverloop bij het ministerie en de vervolgacties die we daaruit afleiden voor geregistreerde ondernemingen. We helpen u graag tijdig te voldoen aan de verplichtingen van het Besluit UPV Textiel.

Wilt u deelnemen aan het collectief via Stichting UPV Textiel? Registreer uw onderneming dan zo spoedig mogelijk. Zo kunnen we tijdig informeren over de volgende stappen die nodig zijn om deel te kunnen nemen. Registreren is zo gedaan: u hoeft alleen uw NAW-gegevens op te geven.

Wat zijn, na registratie, de volgende stappen?

  • Deelnemersovereenkomst: hierin staan afspraken en wederzijdse verplichtingen beschreven met betrekking tot de organisatie van inzameling en verwerking van textielafval en de financiering ervan.
  • Prognose 2023: u geeft een schatting door van de hoeveelheid textiel die uw bedrijf in 2023 in Nederland in de handel verwacht te brengen. Zo kan de stichting de melding van het collectief bij het ministerie goed voorbereiden.
  • Melding: Uiterlijk 6 weken na het inwerkingtreden van het Besluit doet Stichting UPV Textiel namens het collectief melding aan het ministerie. In de collectieve melding geeft Stichting UPV Textiel het totaal aantal deelnemende bedrijven door en een schatting van de totale hoeveelheid kleding en textiel die de bedrijven in 2023 denken in Nederland in de markt te brengen.

In 2023 maken we afspraken met gemeenten en dienstverleners en werken we samen met de sector een aantal onderwerpen verder uit, zoals drempel, tariefdifferentiatie. Wij kijken er naar uit ook uw organisatie te ondersteunen bij het nemen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Vul de onderstaande gegevens in om uw onderneming te registreren

Zijn er er nog meer bedrijfs/handelsnamen die uw organisatie gebruikt en/of dochterondernemingen waarmee u in de toekomst mogelijk opgaaf wilt doet? Vul deze bedrijfsnamen hier in.
nl_NL